Reaching Down, Reaching Up II

2007 - 11’‘ x 27’’

# 5